Poradenstvo

Poskytujeme právne a finančné poradenstvo spojené s kúpou, predajom alebo prenájmom nehnuteľností.

FINANČNÉ PORADENSTVO

Spolupracujeme s overenými finančnými sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých vám pomôžeme vybaviť hypotekárny úver, poistku či vás zastupovať v banke.
Zabezpečíme financovanie nehnuteľnosti a poistenie nehnuteľnosti.
Poskytneme vám praktické rady spojené s určovaním výšky ceny nehnuteľnosti.

PRÁVNE PORADENSTVO

Poskytneme vám rady v oblasti realitného práva. Vypracujeme kúpne, darovacie, nájomné a iné zmluvy. 
Vypracujeme návrh do katastra nehnuteľností a zastupujeme vás na katastri, ale i v banke a na príslušných úradoch. 
Zabezpečíme vyhláškové a trhové znalecké posudky vašej nehnuteľnosti a vypracujeme vyhláškový posudok.

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Odborné ekonomické poradenstvo formou konzultácií. 
Analýza ekonomickej situácie klienta pre bankový sektor. 
Konzultácie pri založení, zlúčení, zmene právnej formy, likvidácii spoločnosti a iné. 
Ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia. 
Analýza starých pohľadávok a záväzkov.